Livyo

Onderzoek: de invloed van corona op de kantoorinrichting

Livyo heeft bij ruim 30 Vlaamse bedrijven onderzoek gedaan naar de impact van corona op de kantoorinrichting. Bijna 70% van de bedrijven is namelijk bezig met het herzien van de kantooromgeving door corona. Zowel op vlak van ruimtegebruik, als op vlak van dienstverlening. Daarom is onderzocht hoe dit er dan uitziet en wat dit betekent voor zowel bedrijven als medewerkers.

Flexibiliteit en werkplezier voorop

Bedrijven die bezig zijn met het herinrichten van de kantooromgeving, hebben als belangrijkste doelstelling het creëren van een flexibele en plezierige werkomgeving. Als het nu op kantoor of thuis is. Zeker dat laatste wint steeds meer aan belang. Door corona hebben ruim 25% van de bedrijven thuiswerken ingevoerd. Bij 50% van de bedrijven was dit reeds mogelijk.

Thuiswerken blijft ook na corona

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat thuiswerken ‘here to stay’ is. Bijna 80% van de bedrijven geeft aan dat na corona, gekeken zal worden naar een mix van kantoorwerk en thuiswerk. Dat onderstreept de noodzaak van het herbekijken van de kantoorindeling, aangezien er minder personen tegelijk op kantoor zullen zijn. Ruimtes zullen hierdoor anders moeten worden ingedeeld om verloren ruimte tegen te gaan.

Digitalisering en technologie

Meer investeren in digitalisering en technologie. Alle bedrijven zijn het er unaniem over eens dat dit het belangrijkste punt is waarop facilitaire diensten zich moeten focussen. Het afgelopen jaar heeft het belang van technologie ruimschoots aangetoond. Daarom moet hierin verder geïnvesteerd worden.

Kantoor van de toekomst

Als we steeds meer thuiswerken en minder op kantoor, aan welke functie moet het kantoor dan nog vervullen? Op die vraag zijn de meeste bedrijven het eens: het kantoor vervult een sociale rol als voor de onderlinge binding van medewerkers, maar ook voor werkoverleg. Videobellen biedt een oplossing in de huidige situatie. Maar het is weinig inspirerend en het filtert alle emotie weg. Daarom wordt het kantoor van de toekomst een inspirerende plek, waar ruimte is voor creatieve sessies en werkoverleg.