Livyo

Krijg de beleving van uw medewerkers en bezoekers van uw kantooromgeving inzichtelijk

Hoe beleven medewerkers en klanten de kantooromgeving, en welk gevoel ervaren zij zodra ze het kantoor binnenstappen? Het inzichtelijk krijgen van de beleving van de kantooromgeving is het 2de onderdeel dat wij bekijken met de LIVYO Workplace Barometer.  
Het doel van het meten van deze beleving is om de tevredenheid van de interne medewerkers en/of bezoekers over de kantooromgeving en de facilitaire diensten in kaart te brengen. De beleving wordt belangrijker dan ooit. Wij willen met LIVYO ons steentje bijdragen door maximaal in te zetten op hospitality.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Via ons onderzoek achterhalen we welke onderdelen als positief ervaren worden of waar verbetering mogelijk is volgens de ervaring van medewerkers en/of bezoekers. In samenspraak met de klant stellen wij een gerichte vragenlijst op maat op.   

Daarbij gaan we in op verschillende onderdelen van de facilitaire dienstverlening en de inrichting, zoals bijvoorbeeld de netheid van het gebouw, hygiëne op kantoor, de inrichting van de werkplekken, de aangeboden faciliteiten, de mate waarin ergonomisch werken mogelijk is en de situatie rondom de thuiswerkplekken.

Beleving en thuiswerkplekken

Vóór de coronapandemie werd in zekere mate gekeken en gewerkt rond de tevredenheid en beleving van de traditionele kantooromgevingen. De thuiswerkplek is echter sinds de coronapandemie veel belangrijker geworden.  

Uit onderzoek van Livyo blijkt dat deze manier van werken blijf bestaan, in combinatie met meer flexibele werkplekken binnen de traditionele kantooromgevingen. Een tendens die de werkgever verplicht om te gaan nadenken over een ingerichte thuiswerkplek voor de werknemer. Doordat veel mensen zijn gaan thuiswerken is ook het sociale contact enorm verminderd. Dit werd deels opgevangen door video calls maar de beleving is toch anders. Het sociale aspect raakte daardoor ondergesneeuwd.

Is dit alles nu wel zinvol wanneer kantoren leegstaan door het verplichte thuiswerken? Door de huidige coronamaatregelen zijn er immers weinig medewerkers op kantoor, wat maakt dat een bevraging over de kantoorsituatie minder van toepassing is. Wij stimuleren om juist nú onderzoek te doen dat inzicht geeft in de wenselijkheden van de beleving van de toekomstige kantooromgeving. Op welke manier dienen de facilitaire diensten te worden ingericht, om tevreden terug te keren naar kantoor?

Welke onderdelen worden er nog meer met deze tool gemeten?

Naast het meten van de beleving, kijken we met de Workplace barometer ook naar het ruimtegebruik en de duurzaamheid van de kantooromgeving. Wilt u meer over de LIVYO Workplace barometer weten? Lees dan deze blog.  

 Wilt u hiervoor meer informatie over het inzichtelijk krijgen van de beleving in uw kantoorruimte? Neem dan vrijblijvend contact op met het LIVYO team!