Livyo

De LIVYO App, een onmisbare pijler van de LIVYO Workplace Barometer

Meten is weten, de heilige graal voor facilitaire en HR managers om zicht te krijgen op de tevredenheid van medewerkers en kantoorbezoekers.  
Met de LIVYO Workplace Barometer, levert LIVYO adviezen ter verbetering van de werkomgeving. Één van de onderdelen is de app die is ontwikkeld om ruimtegebruik, storingen, calamiteit en vervuiling continue te monitoren.

Welke elementen monitort de app?

We zetten deze even voor u op een rij.

  • Wat is de huidige bezetting van de kantoorzones?  
  • Wat met de netheid van deze ruimtes?  
  • Zijn er defecten of storingen waar te nemen die het werken onprettig of onmogelijk maken?

Bezettingsgraad

Met de LIVYO app brengen wij de bezetting van alle kantoorruimtes in kaart.  

Tijdens een dagelijkse rondgang wordt de bezetting van de vergaderzalen, kantoren, focusrooms en alle andere ruimten bijgehouden in de app. Na het doorlopen van een vooraf bepaalde looptijd, wordt zo een inzicht verschaft over de bezettingsgraad van de verschillende ruimtes binnen het bedrijf.  
Van hieruit kunnen wij samen met u en in samenwerking met onze werkplekexperten, de werkruimte gaan verfijnen in functie van het gebruik. Een eerste stap richting een efficiënt gebruik van de kantoorruimte.

Vervuilingsgraad

Naast het meten van de bezettingsgraad wordt ook de mate van vervuiling bijgehouden in de app. 
Bij dit element kan eenvoudig aangegeven worden in welke mate de verschillende ruimtes binnen het gebouw vervuild zijn. Uit de analyse van deze metingen, kan de schoonmaak op verschillende niveaus herbekeken en bijgestuurd worden. Het meten van de vervuilingsgraad, is de tweede stap in efficiënt ruimtegebruik.

Defecten en storingen

Als laatste stap, kunnen defecten en storingen worden aangegeven in de app. 
Defecten en storingen zijn een dagelijks gegeven waar gebouwbeheerders en gebruikers mee te maken krijgen..

Ongeacht de ernst of de aard van de storing of het defect, kunnen alle meldingen worden ingegeven en bijgehouden. Doordat we meermaals per dag op ronde gaan, worden defecten en storingen zo goed als meteen geregistreerd. Knipperende TL-lampen, loshangende stopcontacten, losliggende vloer- of plafondtegels,… zijn slechts enkele voorbeelden. 
Dit zorgt voor een compleet up-to-date overzicht van de technische staat van de ruimten maar ook voor een vlotte doormelding naar de uitvoerende diensten die deze storingen en defecten kunnen verhelpen. Door het continue meten via de app voorziet LIVYO in de ideale tool om de technische staat van uw kantoorruimten op punt te houden.

Welke onderdelen worden er nog meer met deze tool gemeten?

Naast het meten van ruimtegebruik, kijken we met de LIVYO Workplace Barometer ook naar de duurzaamheid en de beleving van de kantooromgeving. Wilt u meer over de LIVYO Workplace Barometer weten? Lees dan deze blog.

Wilt u hiervoor meer informatie over het inzichtelijk krijgen van de beleving in uw kantoorruimte? Neem dan vrijblijvend contact op met het LIVYO team!